logo ved Humble på Langeland


 

Foredrag Publikationer Curriculum Vitae Pressen skrev Kontakt

Links

Forside

 
Bredballe Kirke

Curriculum Vitae

1)  1951
     
     Født som dansksproget i Hamborg-Altona.

2)  1970-74
     
Studeret på det teologiske fakultet i Århus + 3 semestre psykologi,
     Aarhus Universitet. Cand. theol. som 24-årig.
 
3)  1975
-76
     
Præst i de sønderjyske sogne Magstrup, Vojens og Jegerup.

4)  1977-2011      
     Sognepræst i det smukke Bredballe, Vejle Nord.

5)  1977-2012        
     
Forskning i nærdødsoplevelser

6)  1999        
     
Initiativtager til og formand for Grundlovsforeningen Dansk Kultur

7)  2003       
 
     Medforfatter til Danmarks Kulturerklæring

8)  2005-2012         
     
 illustreret og registreret Danmarks vikinge- og
     broncealderdesign i form af pennetegninger.


9)  2012   †         
      3. maj   død under ferieophold i Barcelona.


ad 1)   Altona var indtil 1864 den gamle danske universitets-, havne- og kulturby og port mod syd, med et helt kvarter bygget af den kendte danske arkitekt C.F. Hansen, der bla. også har bygget domkirken Vor Frue i København.

ad 5)    Gennem ca. 30 år har jeg beskæftiget mig med nærdødsforskning på et fagligt videnskabeligt grundlag, hvilket for mig har betydet, at de delvis kunstige faggrænser mellem det åndelige og fysisk videnskabelige er blevet brudt ned. Jeg ser i dag skellet mellem ånd og fysik som noget kunstigt, frembragt gennem materialismens ideologisk ateistiske koncept. I tidens løb er det blevet til flere hundrede foredrag om emnet nærdødsforskning og om forholdet mellem ånd og videnskab.
I den forbindelse har jeg udgiver:
1984  Dødsoplevelsen bind 1 + 2
1985  En god død
1990  Der er mere mellem himmel og jord

ad 6)    
www.danskkultur.dk  og  www.islaminfo.dk

ad 7)   Medforfatter til Danmarks Kulturerklæring
Danmarks Kulturerklæring: For at standse en katastrofal udvikling, som vil undergrave Vesten, vor kultur og vort hidtil homogene samfund, og føre til stadig stigende uro, beder vi befolkningen støtte Danmarks Kulturerklæring.

1. Et folk har ret til at værne om sin kultur.

2. Vi anser Danmarks kulturarv med rødder i oldtid og vikingetid og formet
    af Kristendommen, den danske historie og udtrykt i Grundloven af 1953 som et
    gode.

3. Denne kultur skal fremmes og være en levende del af samfundet.

4. Den danske kultur er et gode, som ikke må tilsidesættes med henvisning
    til konventioner eller fremmede kulturer.

5. Kolonisering af Danmark, fortrængning af vor kultur, fremmed sprog- og
    kulturimperialisme skal imødegås.

6. Politikere, skolen, offentlige og kirkelige institutioner har pligt til at fremme
    den danske kulturarv ved lovgivning og i praksis. F.eks. skal dansk musik være
    en væsentlig del af musikudbudet i dansk radio og fjernsyn.

7. Ungdommen skal lære om dansk kultur som et gode og som anvendt praksis.
                                                                                       Vedtaget 11.5.2003----------------------------------------------------------------------------------
Endvidere:
Min kongstanke er at værne om den dansk grundlov, som et er fint udtryk for den danske folkesjæl. I modsætning til for eks. Frankrig, hvor den franske revolution betød et opgør med hele fortiden, har de danske grundlovsfædre samlet de væsentlige værdier i en smuk buket. Kongehuset, folkekirken og kristendommen, historien, demokrati, parlamentarisme og ytringsfrihed udgør her en smuk helhed.
Danmark har en yndefuld natur og en smuk kultur bygget på den kristne kulturarv, som vi må værne om og lære vore børn at holde af.

Kultursammenstød:
I disse år oplever vi et enormt kultursammenstød gennem massiv indvandring fra islamiske lande, en indvandring mod befolkningens ønske. Dette giver et sammenstød af dramatisk styrke i hvilket islamiske diktaturer aktivt blander sig, for at lægge pres på Danmark og den danske kultur. Samtidig lægges der fra yderliggående kræfter enormt pres på dansk kultur, grundloven og ytringsfriheden.
I den sammenhæng har jeg skrevet 8 bøger om islam og er yderligere medforfatter til 3 udgivelser, - har bl.a. udgivet Danmarks første Korankommentar samt et internetleksikon om islam.

Mit forhold til kultur:
På det kulturelle område har jeg skrevet digte              
På det kulturelle område har jeg beskæftiget mig med dansk malerkunst og kalkmaleris betydning for den kunstneriske gengivelse af nærdødsøjeblikket og er for tiden i gang med et større projekt om danske kalkmalerier og nærdødsoplevelsen. Derudover har jeg især beskæftiget mig med H.C. Andersens beskrivelse af nærdødsoplevelser gennem hans eventyr.

Jeg har udarbejdet flere større spørgeskema-undersøgelser om emnet blandt sygeplejersker, sygehjælpere, diakoner, præster og læger. Jeg har holdt adskillige foredrag om emnet, sprunget ind for Elisabeth Kübler Ross og har medvirket i flere kortfilm om nærdødsforskning.