logo


 

Foredrag Publikationer Curriculum Vitae Pressen skrev Kontakt

Links

Forside

 
Foredrag

"Menneskers nærdødsoplevelser og det evige liv"

Et overraskende stort antal døende oplever i dødsøjeblikket at møde engle, Jesus, deres kære afdøde eller få et blik ind i Paradiset. Mange berømte fortæller også om dette lige fra H. C. Andersen til Matthias Claudius og Goethe. (45-120 min.; honorar efter aftale)

"Nærdødsoplevelsen i H.C.Andersens eventyr og i danske kalkmalerier"
I dette foredrag belyses nærdødsoplevelserne, som døende og klinisk døde har oplevet det, samtidig med at jeg sammenligner med Danmarks gotiske kalkmalerier, dødebøgerne og Andersens beskrivelse af samme fænomen.

"Nærdødsoplevelsen og opgøret med ateismen"
I dette foredrag spørges der, om beskæftigelsen med nærdødsoplevelser er tro eller videnskab eller måske begge dele. Et opgør med den primitive materialisme.

"Mødet med engle"
"Folks møder med engle i dødsøjeblikket, i kriser og nød. hertil en kulturel og teologisk vurdering af englenes funktion. (45-90 min.; honorar efter aftale)

"Bibelen og Koranen"
Her præsenteres man for en gennemgribende indføring i forskellen på Bibelen og Koranen, bøgernes opståen samt Koranens afhængighed af Bibelen. (Se min bog: "Korankommentar") (45-120 min.; honorar efter aftale)

"Forskellen mellem islamisk og kristen kultur"
En grundig gennemgang af de basale forskelle mellem islamisk og kristen kultur, spiseskikke, slagteskikke, renhedsskikke, Bibelen og Koranen, forholdet mellem lov og evangelium, etc. (60-120 min.; nødv. hjælpemidler: overhead; honorar efter aftale)

"Muslimske bevægelser i Danmark, deres opståen og ideer, samt historiske baggrund "
Gennemgang af bl.a. islamisk samfund, Hízb Ut-Tahrír, Hamas, Den tyrkiske Mille Gørys bev. i Danmark, Det Muslimske Broderskab, Sufierne i Danmark, Islamisk Råd, etc.
(60-120 min.; nødv. hjælpemidler: overhead; honorar efter aftale)

"Karen Jeppe og de tyrkiske folkemord"
Her beskrives det tyrkiske riges folkemord på de kristne: armenierne, grækerne, makedonerne og bulgarerne og den danske kvinde Karen Jeppes indsats for de forfulgte.

"Hvad er Dansk Kultur"
Her tilbydes en række forskellige foredrag med emnerne "Dansk Børnekultur", "Hvad er dansk Kultur?", "Julens skikke i Danmark", "Påskeskikke i Danmark", og "Hvordan bevarer vi den danske kultur?"

"Kan Dansk Kultur overleve?"

Vi ser i disse år et enormt kulturpres fra muslimske indvandrere og fra ateistiske og kulturfjendske kræfter. Kan den danske kultur og livsstil overleve dette pres?

 


Rolf Slot-Henriksen